Egely György: Válogatás díszdoboz

A Válogatás díszdoboz tartalmazza Egely György korábban megjelent három ismeretterjesztő könyvét: a Tiltott találmányokat, a Borotvaélent és a Titokzatos erők?-et.


Egely Kft., 2004.

Ára: 7.500,- Ft. (A díszdoboz már elfogyott, de ez a 3 könyv ezen az áron továbbra is kapható.)

Egely György : Borotvaélen

A borítón két hajó képe látható. Az első - a jól ismert európai -, lassú fordulású, bonyolult kötélzetű, sok matrózt igénylő, kereskedők által épített, elavult, rossz technika. Európa számára mégis földrészeket hódított meg, gyarmatbirodalmakat szerzett. A másik, az ősi Kínából való. Két összecsukható vitorlája a madarak szárnyára emlékeztet. A vitorláshajók csúcstechnológiája, eruópai testvére előtt kétezer évvel. Az egész világot meghódíthatták volna vele. A kínai császár betiltotta...

A hátoldalon látható gép jóval több energiát termelt, mint amennyit a meghajtásához felhasznált. 1879-ben született ez a megvalósult, majd elfelejtett álom...

Üzemanyag nélküli energiatermelés éjjel-nappal...
Antigravitáció, térugrás...
Új típusú elektromágneses hullámok...
Anyag - átalakítás...

Egykor létező, de ilyen - olyan ellenérdek miatt elsikkadt találmányok... Világunk újra borotvaélen táncol. Már csak néhány év van hátra az utolsó, végleges olajrobbanásig, és az ebből adódó gazdasági, társadalmi válságig. Ezt az önmagát felemésztő életmódot nem sokáig folytathatja a világ. A "forradalmian régi" találmányok elterjedése elháríthatná a veszélyt. Vagy már késő? A történelem legerősebb, leggazdagabb birodalmai dőltek össze azért, mert nem törődtek a technikai fejlődéssel, mert megört a felfedezések lendülete. A történelem most kísértetiesen ismétli önmagát...

(Részletes leírást a könyv címére kattintva talál.)

Egely Kft., 2002.,2004.

Ára: 2.730,-Ft

Egely György és tsai: Bevezetés a tértechnológiába 3. rész - Energetika, antigravitáció, hipertér

Számos gyakorlati eszközt mutat be, köztük olyanokat, melyeket az olvasó is megépíthet magának.
Ezek elsősorban mágnesmotorok többféle konstrukcióban. A kötetben nemcsak energetikai, hanem antigravitációs és hipertéri effektusok előidézésére alkalmas szerkezetek is találhatók.
A gépek működésének megértését néhány elméleti leírás is segíti.

A kötet szerzői: Egely György, Sarkadi Dezső, Szamosközi János, Dobó Andor, Csőkör Csaba, Kása Zsolt, Eperjessy András, Molnár György, Sindely László, Sindely Dániel, Nagy István

Ez a kötet külső megjelenésében a 2. kötetet idézi, de vaskosabb (kb. 370 oldal) és keményborítós. (Részletes ismertetéshez kattintson a címre.)

Egely Kft., 2001.

(Már nem kapható.)

Egely György: Bevezetés a tértechnológiába 2. rész - Energetika

A Bevezetés a tértechnológiába című sorozat második kötete a gyakorlatban is működő készülékek és eljárások sorát mutatja be. Így ismertetésre kerültek olyan gyakorlati eljárások, mint

  • a vákuum energiájának kinyerési módszerei

  • a hidegfúziós eljárások

  • a szimmetriacsökkentésen alapuló eredmények

Mindhárom esetben az elméleti megalapozás után a tanulmány a gyakorlatban is működő készülékek elvi elrendezését mutatja be. A függelékben a tértechnológia terén megadott szabadalmakat ismerteti, melyek már néhány technológiai adatot is tartalmaznak.

Egely Kft., 1999

Már nem kapható.

Egely György: Tiltott találmányok

1712-ben egy fiatal német vándororvos, Orffyreus szokatlan szerkezetet mutat be: egy kereket, ami állandóan forog, súlyokat emel fel, hónapokon át lezárt szobában is mozog, s másik állványra is áthelyezhető. A kor tudósai és hitelt érdemlő emberei többször is megvizsgálják a szerkezetet, látják, hogy nem külső hatás mozgatja a kereket. A feltaláló nem árulja el, inkább a sírba viszi a titkot, de a 100.000 talléros vételárból nem enged...

Az 1920-as években egy fiatal amerikai elektrotechnikus, H. Moray egy fadobozt mutat be, amelyben kékesen világító csövek vannak, s több kW elektromos energiát ad le heteken keresztül. Titkát a sírba viszi, mert senki nem fizeti meg a kért vételárat...

Az 1930-as években egy osztrák erdész, Schauberger megdöbbenve látja, hogy a pisztrángokat nem sodorja le a gyors hegyi patak. Kopoltyújukat tanulmányozva olyan áramlási csatornát épít, amelyből a víz nagyobb energiával lép ki, mint ahogy belépett. Kevesen segítik a munkáját, eredményeit nem tudja hasznosítani...

Nikola Tesla, korunk nagy feltalálója a 30-as éveken olyan villanyautót épít, amihez nem kell külső energiaforrás. Õ mégis szegényen, elhagyatottan hal meg...

Az ehhez hasonló esetek, történetek folytatódnak a legutóbbi évtizedekig, sorra tűnnek el ilyen találmányok feltalálóikkal együtt. Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a technika fejlődése. Nem túlzás azt állítani, hogy ebbe több milliárd ember pusztult bele ezidáig. Akik látták a kiutat, és működő, olcsó és tiszta többletenergiát adó szerkezeteket is készítettek, azokat eltaposták a tudomány és az ipar vezetői. Emiatt marad a szegénység, az energiaválság és a környezetszennyezés. Ma már tudni lehet, hogy hol és mit rontottunk el. Ezeket a történeteket dolgozza fel a könyv, jórészt eldugott, nehezen fellelhető dokumentumok alapján.

(Tartalomjegyzéket a címsorra kattintva talál.)

Egely Kft., 2000.

Ára: 2.730,-Ft

Egely György : Kitörés a jövőbe (Tértechnológia)

Sokan gondolják úgy, hogy az antigravitációs és térenergiakinyerő berendezések csak a távoli jövő eszközei. Ez a könyv bemutatja, hogy a jövő milyen közeli, az áttörés karnyújtásnyira van, hogy ezek a szerkezetek nem bonyolultak, elveik követhetőek, bár nem köznapiak. E kötet olvasói az antigravitációs szerkezetek leírásával és elvével ismerkedhetnek meg, s áttekintést kaphatnak a megismert elvek gyakorlati felhasználásának lehetőségeiről, elsősorban a térenergia hasznosításáról. A függelékben - a technikatörténelemben először! - egy-egy antigravitációs, illetve energiakinyerő szerket ismertetése olvasható, az eredményekkel együtt.

Kornétás Kiadó, 1995.
(Már nem kapható.)

Egely György: Parajelenségek
Elhallgatott találmányok

Egely György a parajelenségek legkiválóbb és legismertebb szakértője és kutatója. E könyvben szereplő két írását - rövidített változatban - már megismerhették a Rádió és Televízióújság olvasói. A Parajelenségek voltaképpen a témakör legjobb összefoglalása: színesen és érdekesen tájékoztatja az olvasót mindazokról a furcsa, szokatlan képességekről - a kanálhajlítástól a jövőbelátásig, a szellemidézéstől a tárgylebegtetésig -, amelyekkel meglepően sokan rendelkeznek. Az Elhallgatott találmányok - ahogy a cím is jelzi - olyan kutatásokról és találmányokról szól, amelyek gazdasági, politikai érdekből kerültek a süllyesztőbe, holott megoldhatnák az emberiség legnagyobb gondjait : környezetkímélő energiát szolgáltathatnának.

K.u.K. Kiadó, 1996.

(Már nem kapható.)

Egely György: Gömbvillám!
A kulcs a negyedik dimenzióban?

Tárgyakat tüntet el... fémdarabok puhulnak meg a környezetében... mozgó járműveket követ... ablaküvegen párologtat lyukat... vályogfalakat fúr ki - csupa olyan tulajdonság, mellyel szemben értetlenül állunk. A gömbvillám talán az utolsó természeti jelenség, amit alapjaiban nem értünk. S nem is érthetjük, míg a megszokott három térdimenzióban gondolkodunk! - állítja Egely György, a kötet szerzője. Lépjünk hát ki ismert terünkből, és képzeljük el a gömbvillámot négy térdimenziós folyamatként! A negyedik térdimenzió nem fikció, hanem lehetőség egy fejlett technikára, mellyel talán megoldható a "matató ménkű" rejtélye.

Háttér Kiadó, 1992

(Német nyelvű kiadása megjelent 1998-ban Kugelblitz! Liegt der Schlüssel zu seinem Geheimnis in der vierten Dimension? címmel a CTT-Verlag gondozásában)

(Már nem kapható.)

Hargitai Károly és Egely György: Kifordul a tér/ Hargitai Károly: Sarkunkban a jövő, Egely György: Tértechnológia dióhéjban

Két mű egy kötetben!


Hargitai Károly (63) író, újságíró. Meg akarjátok öletni magatokat?! - kérdezte egy rég nem látott barátom, amikor megtudta, hogy a jövő új csúcstechnológiáival foglalkozom. A könyvben angol, amerikai, és magyar találmányokat mutatunk be, amelyekkel tökéletesen magyarázni lehet a földi és a kozmikus energia kinyerésének lehetőségeit, vagy akár az ufók meghajtását.

Egely György (44) mérnök, feltaláló. Az energiakicsatoló készülékek minőségileg új világot teremtenének. Nem hasonlítható egyik szerkezet sem a szokásos találmányokhoz. Elterjedésük drasztikusan megváltoztatná korunk gazdasági, politikai és valószínűleg társadalmi struktúráját is, ezért rendkívül erős érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne valósulhassanak meg.

Kornétás Kiadó, 1994.
(Már nem kapható.)

Egely György : A kulcs a negyedik dimenzióban?

"A Központi Fizikai Kutató Intézetben sokáig foglalkoztam a hirtelen forrásba jövő folyadékokkal kapcsolatos számításokkal, a buborék és a folyadék közötti kölcsönhatásokkal. Egy idő múlva már álmomban is tudtam, mennyi energiát adhat vagy kaphat egy gömb alakú, gáz halmazállapotú közeg a környezetétől. És amikor előszőr láttam fotón, hogyan csinált a gömbvillám egy tizedmásodperc alatt a sáros talajból üvegsalakot, tudtam, hogy ez olyan terület, amit lehet is, érdmes is kutatni"

"Ma a gömbvillám még alig-alig ismert, szórványosan előforduló jelensége a természetnek, igazán komolyan nem figyelnek rá; túlságosan furcsa és ritka ahhoz, hoy tudományos program legyen, s a tetejébe eddig még csak véletlenül sem sikerült mesterségesen előállítani!'

"Abban biztos vagyok, hogy a feladat három térdimenzióban nem oldható meg, de az is biztos, hogy a végső, tökéletes megoldásig még hosszú az út."


Háttér Kiadó, 1988.

(Már nem kapható.)

Egely György : Tiltott találmányok

Nagyszerű találmányok, melyek gazdasági vagy politikai érdekek miatt kerültek a süllyesztőbe. (Tesla és Moray munkássága)
Egypólusú generátor


Negyedik Típusú találkozások
Ismeretterjesztő magazin
I. évf., 4.szám, 1992. május


Kornétás Kiadó, 1992
(Ebben a formában már nem kapható.)

Egely György : A titokzatos gömbvillám (Japán nyelven)

A Titokzatos gömbvillám (Műszaki Kiadó, 1988) japán nyelvű kiadása
Maruzen Co. Ltd., Tokyo, Japan, 1990.


Siklósi Erika : A nagy titok kapuja

Siklósi Erika riportjai azokkal, akiknek a kapu már megnyílott . . .

Dr. Tóth László, sebész főorvos; Dr. Domján László, az Agykontroll magyarországi meghonosítója; Király István, reiki nagymester; Dr. Daubner Béla, pszichoterapeuta; Hoffman József, zeneszerző, újságíró; Dr. Gyökössy Endre, pasztorálpszichológus; Dr. Mihállfy Balázs, a Magyar Iszlám Közösség sejkje; Fehér László, Munkácsy-díjas festőművész; Dr. Héjjas István, mérnök, buddhista gondolkodó; Solymos Iván, mérnök; dr. Egely György és dr. Dús Magdolna, mérnök, feltaláló és matematikus felesége; Szabó József Jenő, író, újságíró, főszerkesztő; Fazekas Attila, grafikusművész; Verebics Ibolya operaénekesnő; Dr. Szlávik János, orvos, az AIDS Betegeket Segélyező Alapítvány elnöke, Müller Péter, író; Puhl Sándor, játékvezető; Molnár Lajos, úszóedző; Kozma Zoltán, testépítő világbajnok; Lőrincz L. László, író, kelet-kutató.

Astra Press, 1995

Rákosné Ács Klára és Loósz Mária : A lélek rajza

Szinte mindenki hallott Rákosné Ács Klára Vallanak a betűk című könyvéről, amelyben történelmi személyiségek kézírását vizsgálta, és jutott döbbenetes eredményekre. A hazai pszichografológia legjelentősebb képviselője ebben a kötetben néhány közismert kortársunk írását elemzi, gyakran meglepve következtetésével a vizsgált személyeket is. Az egyes íráselemzések után Loósz Mária szembesíti a szereplőket az eredményekkel, bensőséges riportkötetté is téve az érdekes grafológiai szakmunkát. A megkérdezettek : Csoóri Sándor, Domján László, Egely György, Fülöp Viktor, Göncz Árpád, Makovecz Imre, Polgár László, Tolnay Klári, Tóth János, Polgár Judit.

Göncöl Kiadó, 1993

Egely György: Magyarországi gömbvillám megfigyelések

A gyűjtemény körülbelül 300 hazai gömbvillám megfigyelést tartalmaz, amely körülbelül 3 millió újságolvasó megkérdezésével jött létre. Azok az esetek kerültek be, melyek értékelhető információt tartalmaztak a gömbvillám természetéről. Egy részüknél rajzok könnyítik az eset megértését, melyeket általában interjú vagy levelezés során rajzoltak a szemtanúk. A gyűjtemény végén a főbb tulajdonságok szerint csoportosítva vannak az esetek és hely szerinti eloszlásukat egy térkép mutatja.


Eredeti címe: Hungarian Ball Lightning Observations (case 1 - case 278)

KFKI kutatási jelentés (angolul)
KFKI-1978-10/D
HU ISSN 0368 5330

Ványi Béla és Szakonyi Péter: A manilai csodadoktorok

A címlapon a szerző, miközben arra vár, hogy maga is átélje azt a csodát, melynek hihetetlen képei napjainkra bejárták az egész világsajtót és a televíziót; Fülöp-szigeteken élnek ezek a szelíd tekintetű, vékony kis emberkék, akiknek ujjai alatt minden fájdalomérzet nélkül megnyílik a bőr, majd miután eltávolították a kóros szöveteket, a bőr összezáródik, sebnek nyoma sincs. Mi a titkuk a manilai csodadoktoroknak? A szerzők egyika maga is alávetette magát egy ilyen műtétnek, miközben kollégája, karnyújtásnyira tőle, fényképezőgéppel a kezében próbálta kifürkészni a titkot: miről is van szó? Ügyes bűvésztrükkről, vagy ősi, de elfeledett gyógyítási metódusról? A könyvben megszólalnak a szemtanúk, gyógyult betegek, tudósok, orvosok. És persze a kételkedők is.

Unió Lap- és Könyvkiadó, 1990
(Már nem kapható)

Egely György: Vízautók . . . Antigravitáció

A kötet a Tiltott találmányok és a Borotvaélen című könyvek témáit bogozza tovább. Jóval több konkrétum olvasható benne, melyek az elmúlt 10 év során gyűltek össze. Vízautó, hidegfúzió, antigravitáció . . . Megmarad-e az energia?
A kötetet Dávid Mihály mérnök, Sarkadi Dezső fizikus és Tassi Tamás mérnök egy-egy gondolatébresztő cikke zárja.


Megjelent: 2008. 10. 16.

Ára: 2.940,-Ft

Egely György: Titokzatos erők?

A rendszerváltás után, 1990-ben elsőként jelent meg a parajelenségek témakörében a szerző „Titokzatos erők tudománya? - avagy magánvélemény a parajelenségekről” című könyve. Az akkor nagy sikert aratott, a parajelenségek széles körét (tűztánc, telepátia, tisztánlátás, prekogníció, ESP képességek, fémhajlítás, pszichokinézis, teleportáció, stb.) és a lehetséges tudományos magyarázatokat is bemutató, átfogó művet az azóta szerzett ismeretek birtokában felújította, átdolgozta és kibővítette a szerző.

Egely Kft, 2004

Ára: 2.730,-Ft